Tutorial > Level 5 > Sidewinder
RC Helicopter tutorial : Sidewinder

Sidewinder ท่านี้ใครไม่เคยเห็นมาก่อนจะดูมึนๆงงๆ ท่าอะไรไม่รู้ พุ่งเข้าพุ่งออก หางหมุนไปหมุนมา ยึกๆยักๆ...ครบรอบกลายเป็นวงกลมเฉย! ถ้าดูดีๆแล้วท่านี้ก็คือ พิรูเอทติ๊กต่อกบวกกับฟันเนลนั่นเอง ใครที่เก็บพิรูเอทติ๊กต่อกสำเร็จแล้วมาฝึกต่อด้วย Sidewinder จะได้ความหล่อเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนะจะบอกให้

ระดับความยาก Level 5
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

Sidewinder คือท่า Pirouetting Tic Toc + Funnel เพราะฉะนั้นต้องผ่านทั้ง 2 ท่านี้ก่อน

Suggestionแนะนำการฝึก
  • ฝึกพิรูเอทติ๊กต่อกทั้ง 4 ทิศให้แม่นๆ ทิศไหนไม่มั่นใจก็ฝึกซ้ำๆให้มั่นใจก่อน
  • มองให้เป็นฟันเนลจะดูง่ายขึ้น ฟันเนล > ติ๊กต่อก > ฟันเนล
  • ถ้าฮอเสียอาการอย่าฝืน! ให้ลงมาพักเป็นฟันเนลจะรอดจากการตกแบบชิวๆ
  • ในบทนี้จะเป็นการฝึกแบบหางครึ่งรอบ ใครอยากได้แบบหางเต็มรอบสามารถใช้หลักการฝึกเดียวกันได้เลย แค่เปลี่ยนพิรูเอทติ๊กต่อกครึ่งรอบเป็นเต็มรอบ
How toขั้นตอนการฝึก
Step 1 : เตรียมตัวก่อนพิรูเอทติ๊กต่อกด้วยการฝึกฟลิบ 8 ทิศ
Step 2 : พิรูเอทติ๊กต่อก 8 ทิศ
Step 3 : พิรูเอทติ๊กต่อก + ฟันเนล ขั้นตอนนี้สำคัญ ใช้ฟันเนลเล็งทิศทางแล้วตบพิรูเอทติ๊กต่อกทีละจังหวะ (ถ้าเข้าไม่ถนัดให้ตีวงฟันเนลซักรอบก่อน)
Step 4 : เหมือน Step 3 แต่ทำต่อเนื่องจะได้ Sidewinder
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
  • Sidewinder 5 รอบต่อเนื่อง
RC Helicopter tutorial : Sidewinder