Tutorial > Level 4 > Pirouetting Tic Toc
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Tic Toc

มาถึงอีกขั้นของท่าตบพิทแบบไฮโซ Pirouetting Tic Toc คือ ท่าต่อยอดจากติ๊กต่อกโดยเพิ่มการหมุนรัดเดอร์เข้าไปด้วย บร๊ะ! ไฮโซสุดๆ แค่ตบธรรมดาก็มันส์แล้ว นี่มีหมุนรัดเดอร์โชว์เก๋าใส่อีก ในบทนี้วิธีฝึกจะครอบคลุมทั้งสองแบบคือ แบบครึ่งรอบ และแบบเต็มรอบ มาลองฝึกกันดูนะครับ

ระดับความยาก Level 4
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ท่านี้เป็นอีกขั้นของ Tic Toc เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไฮโซต้องผ่านท่านี้ก่อน >> Tic Toc <<

Suggestionแนะนำการฝึก
  • ตอนฝึกโยนพยายามโยนให้ตรงๆ พอทำต่อเนื่องจะได้อยู่กับที่ได้
  • ดูรัดเดอร์ให้ดี จังหวะที่โยนแล้วรับพิท รัดเดอร์ต้องหยุดพอดี ห้ามหยุดก่อนหรือหยุดแล้วแถม
How toขั้นตอนการฝึก
Step 1 : โยนยาวๆพร้อมหมุนรัดเดอร์ครึ่งรอบ ถึงจังหวะรับพิทให้ฮอหยุดพร้อมรัดเดอร์
Step 2 : เหมือน Step 1 แต่ให้โยนสั้นๆ
Step 3 : เหมือน Step 2 แต่ให้ทำต่อเนื่อง จะได้พิรูเอทติ๊กต่อกแบบครึ่งรอบ
Step 4 : โยนยาวๆพร้อมหมุนรัดเดอร์หนึ่งรอบ ถึงจังหวะรับพิทให้ฮอหยุดพร้อมรัดเดอร์
Step 5 : เหมือน Step 4 แต่ให้โยนสั้นๆ
Step 6 : เหมือน Step 5 แต่ให้ทำต่อเนื่อง จะได้พิรูเอทติ๊กต่อกแบบเต็มรอบ
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
  • พิรูเอทติ๊กต่อก ครึ่งรอบ 5 ครั้งต่อเนื่อง
  • พิรูเอทติ๊กต่อก เต็มรอบ 5 ครั้งต่อเนื่อง
Recommend Goalเป้าหมายแนะนำ
  • พิรูเอทติ๊กต่อก ครึ่งรอบ รัดเดอร์ซ้าย 5 ครั้งต่อเนื่อง
  • พิรูเอทติ๊กต่อก ครึ่งรอบ รัดเดอร์ขวา 5 ครั้งต่อเนื่อง
  • พิรูเอทติ๊กต่อก เต็มรอบ รัดเดอร์ซ้าย 5 ครั้งต่อเนื่อง
  • พิรูเอทติ๊กต่อก เต็มรอบ รัดเดอร์ขวา 5 ครั้งต่อเนื่อง
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Tic Toc