Tutorial > Level 3 > Pirouetting Loop
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Loop
Loop ธรรมดาคงไม่ท้าทายสำหรับสายแข็ง ลองมาเพิ่มระดับ อัพความไฮโซด้วยการ Loop พร้อมหมุนรัดเดอร์! งานนี้ใครไม่แข็งพอ มีหลง มีตก ได้หอบฮอใส่ถุงกลับบ้าน ดั่งวลีฮิตที่ว่า "มาเป็นลำ กลับเป็นถุง..." กันอย่างแน่นอน
หากเราเริ่มฝึก Pirouetting Loop ด้วยการหมุนรัดเดอร์ขึ้นสดๆเลยอาจเป็นวิธีที่ยากเกินไป เล็งก็ยาก หลุดก็ง่าย ถ้าจะแอบลักไก่รอกันมุมถนัดอย่างเดียว ก็จะทำให้ฮอสะบัดดูไม่งาม ในบทนี้ผมมีวิธีฝึกดีๆมาบอกครับ ผมจัดการสับเป็นท่าย่อยๆ ให้ฝึกง่ายขึ้น ดูง่ายขึ้น ติดมือมากขึ้น ลองฝึกกันดูครับกับท่า Pirouetting Loop
ระดับความยาก Level 3
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ก่อนจะทำ Loop ไฮโซ ต้องทำ Loop โลโซให้ได้ก่อนนะครับ! ถ้ายังทำไม่ได้ กดไปที่นี่ >> Loop <<

Suggestionแนะนำการฝึก
 • ฝึกพิรูเอทเดินทางเป็นเส้นตรงให้แม่นก่อน เวลาขึ้น Loop จะได้ไม่เสียหลัก
 • พยายามให้ความเร็วรัดเดอร์คงที่
 • ถ้า Loop แล้วรู้สึกว่าเบี้ยว คุมยากเกินไป ให้ลองกลับมา Loop ธรรมดาแล้วจำการทำมุมของฮอ (ดูที่เบลด)
 • พยายามกันให้เนียนๆ อย่าให้ฮอสะบัด เพราะจะทำให้เบี้ยวและไม่สวย
 • แรกๆให้ฝึกไกลๆตัวก่อน เพราะถ้าข้ามหัวมานี่จบเห่!
 • ถ้าหลงหรือดูไม่ออกให้เข้าพิทศูนย์ หยุดหมุนรัดเดอร์แล้วรีบสังเกตุอาการ อย่าไปดันสู้ โอกาสรอดจะสูงขึ้น
How toขั้นตอนการฝึก
ตัวอย่าง : Pirouetting Loop ตามเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ซ้าย
Step 1 : Loop หัวนำ
Step 2 : Loop ขวานำ
Step 3 : Loop หางนำ
Step 4 : Loop ซ้ายนำ
Step 5 : Loop หัวนำ พร้อมหมุนรัดเดอร์ 1 รอบ
Step 6 : Loop ขวานำ พร้อมหมุนรัดเดอร์ 1 รอบ
Step 7 : Loop หางนำ พร้อมหมุนรัดเดอร์ 1 รอบ
Step 8 : Loop ซ้ายนำ พร้อมหมุนรัดเดอร์ 1 รอบ
Step 9 : หลังจากกันได้ทุกมุมแล้ว ก็ฝึก Pirouetting Loop ได้ตามใจชอบ
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
 • ทำ Pirouetting Loop ให้ได้ 5 รอบต่อเนื่อง
Recommend Goalเป้าหมายแนะนำ
 • Pirouetting Loop ตามเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ซ้าย
 • Pirouetting Loop ทวนเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ซ้าย
 • Pirouetting Loop ตามเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ขวา
 • Pirouetting Loop ทวนเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ขวา
 • Inverted Pirouetting Loop ตามเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ซ้าย
 • Inverted Pirouetting Loop ทวนเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ซ้าย
 • Inverted Pirouetting Loop ตามเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ขวา
 • Inverted Pirouetting Loop ทวนเข็มนาฬิกา รัดเดอร์ขวา
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Loop