Tutorial > Level 3 > Pirouetting Hovering
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Hovering

Pirouetting Hovering คือท่าฮอฟขั้นเทพ ใครที่ฮอฟสี่ทิศได้แล้ว ฝึกท่านี้เพิ่มอีกนิดจะทำให้คุณพริ้วไหวขึ้นเป็นกอง ควรค่ายิ่งแก่การฝึก เพราะท่านี้เป็นขั้นบันไดที่จะพาเราขึ้นไปสู่ท่าที่อยู่ในระดับ Advance ซึ่งเป็นการเปิดประตูเข้าสู่โลกแห่งพิรูเอททั้งหลายทั้งปวง

ระดับความยาก Level 3
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ท่านี้เป็นพื้นฐานของท่าในระดับ Advance ซึ่งจะรวมการฝึกทั้ง Normal และ Inverted เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องผ่าน 2 ท่านี้ก่อนครับ!

Suggestionแนะนำการฝึก
  • เริ่มฝึกจากการหมุนรัดเดอร์ช้าๆ พอคล่องแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นตามที่ต้องการ
  • พยายามกันให้ได้ทุกมุม อย่ารอแค่มุมถนัด
  • ตั้งรอบไว้ในใจ อย่าให้ฮอแถเกินกรอบ
  • ถ้าหลงให้หยุดหมุนทันที!
How toขั้นตอนการฝึก
Step 1 : ฮอฟนิ่งๆก่อน แล้วค่อยเริ่มหมุนรัดเดอร์อย่างช้าๆ พยายามกันให้ได้ทุกมุม
Step 2 : เพิ่มความเร็วขึ้นในระดับที่ต้องการ
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
  • Pirouetting Hovering ความเร็วรัดเดอร์คงที่ 5 นาที
Recommend Goalเป้าหมายแนะนำ
  • Pirouetting Hovering รัดเดอร์ซ้าย ความเร็วรัดเดอร์คงที่ 5 นาที
  • Inverted Pirouetting Hovering รัดเดอร์ซ้าย ความเร็วรัดเดอร์คงที่ 5 นาที
  • Pirouetting Hovering รัดเดอร์ขวา ความเร็วรัดเดอร์คงที่ 5 นาที
  • Inverted Pirouetting Hovering รัดเดอร์ขวา ความเร็วรัดเดอร์คงที่ 5 นาที
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Hovering