Tutorial > Level 3 > Pirouetting Flip
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Flip

Pirouetting Flip หรือที่เรียกกันว่า "ไพโรฟลิบ" "พิรูเอทฟลิบ" เป็นท่ามหาชนที่หลายคนอยากจะทำได้ ท่านี้เป็นท่าในฝันของผมท่าแรกเลย ด้วยความยากและความซับซ้อนของท่า ทำให้ผมฝึกท่านี้ไม่สำเร็จซักที มีหลายครั้งที่ท้อเพราะแกะท่าไม่ออก จะทำตามก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ได้แต่ปั่นมั่วๆ คุมไม่อยู่ซักที ผมงุ่นง่านอยู่กับมันนานพอสมควร จนมาถึงวันนี้ผมทำได้แล้ว ผมคิดหาวิธีฝึกจนเจอ และอยากแบ่งปันให้กับคนที่กำลังต้องการจะฝึก ในบทนี้ผมจะบอกเคล็ดลับในการฝึก Pirouetting Flip อย่างง่าย อาจจะหลายขึ้นตอนหน่อย แต่ถ้าอดทนตั้งใจทำทีละ Step รับรองทำได้ทุกคนครับ

ระดับความยาก Level 3
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ท่านี้ต้องผ่าน 2 ท่านี้ก่อนครับ!

Suggestionแนะนำการฝึก
  • ท่านี้ฟลิบไปข้างหน้าอย่างเดียว ฝึกฟลิบเนียนๆจะทำให้ท่านี้ง่ายขึ้นอีก
  • ท่านี้สามารถเอาไปพลิกแพลงได้เยอะ เพราะฉะนั้นพยายามเก็บแต่ละ Step ให้แม่นๆ มุมไหนหลงก็ซ้ำจนมันหาย
  • สังเกตุที่เบลด ถ้าเบลดสะบัดแสดงว่ามีมุมลักไก่
How toขั้นตอนการฝึก
ตัวอย่าง : พิรูเอทฟลิบรัดเดอร์ซ้าย
Step 1 : เริ่มด้วย Tail In ฟลิบหมุนรัดเดอร์ 90 องศา 4 ครั้งจะกลับเข้าท่าเดิม
Step 2 : เริ่มด้วย Inverted Nose In ฟลิบหมุนรัดเดอร์ 90 องศา 4 ครั้งจะกลับเข้าท่าเดิม
Step 3 : เริ่มด้วย Tail In ฟลิบหมุนรัดเดอร์ 180 องศา 2 ครั้งจะกลับเข้าท่าเดิม
Step 4 : เริ่มด้วย Nose In ฟลิบหมุนรัดเดอร์ 180 องศา 2 ครั้งจะกลับเข้าท่าเดิม
Step 5 : ฟลิบหมุนรัดเดอร์ 360 องศา ทำไป-กลับ
Step 6 : ฟลิบหมุนรัดเดอร์ 360 องศาแล้วหยุดฮอฟ หมุนรัดเดอร์ต่ออีก 180 องศาแล้วค่อยฟลิบ ทำไป-กลับ
Step 7 : เหมือน Step 6 แต่ทำแบบต่อเนื่อง
Step 8 : ทำ Pirouetting Flip เลือกรอบตามใจชอบ
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
  • Pirouetting Flip 5 รอบต่อเนื่อง
Recommend Goalเป้าหมายแนะนำ
  • Pirouetting Flip รัดเดอร์ซ้าย 5 รอบต่อเนื่อง
  • Pirouetting Flip รัดเดอร์ขวา 5 รอบต่อเนื่อง
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Flip