Tutorial > Level 3 > Pirouetting Circle
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Circle

เอาแล้วๆๆ เริ่มหมุนแล้ววว ตื่นเต้นว้อยย!!! นี่คือความรู้สึกแรกตอนที่ผมฝึกท่านี้ คิดว่าหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนผม Pirouetting Circle จัดว่าหล่อระดับเทพ ยิ่งถ้าเป็น700ควงรัดเดอร์บินผ่านหน้า ภาพความหนักแน่นของเครื่องจักร บวกกับเสียงรัดเดอร์ปะทะเข้ามาเป็นจังหวะมันช่างเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดจริงๆ

ระดับความยาก Level 3
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ท่านี้ใช้เบสิคการบินวงกลมในทุกๆมุม เพราะฉะนั้นต้องผ่านท่าเหล่านี้ก่อนนะครับ

Suggestionแนะนำการฝึก
 • ถ้า Circle และ Funnel แม่น ท่านี้ก็จะง่ายขึ้น พยายามอย่าข้ามนะครับ
 • รักษาระดับฮอให้ดี ทั้งวงต้องเท่ากัน จะได้กันอาการฮอได้อย่างถูกต้อง
How toขั้นตอนการฝึก
ตัวอย่าง : บินรัดเดอร์ซ้ายทวนเข็มนาฬิกา
Step 1 : เปลี่ยนมุมทีละ90องศา ที่ 6 นาฬิกา
Step 2 : ออกตัว หัวนำ หมุนรัดเดอร์อย่างต่อเนื่องให้ได้180องศา ที่ 6 และ 12 นาฬิกา
Step 3 : ออกตัว หัวลง หมุนรัดเดอร์อย่างต่อเนื่องให้ได้180องศา ที่ 6 และ 12 นาฬิกา
Step 4 : ออกตัว หางนำ หมุนรัดเดอร์อย่างต่อเนื่องให้ได้180องศา ที่ 6 และ 12 นาฬิกา
Step 5 : ออกตัว หางลง หมุนรัดเดอร์อย่างต่อเนื่องให้ได้180องศา ที่ 6 และ 12 นาฬิกา
Step 6 : Pirouetting Circle ด้วยความเร็วที่ต้องการ
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
 • Pirouetting Circle ให้ได้ 5 รอบต่อเนื่อง
Recommend Goalเป้าหมายแนะนำ
 • Pirouetting Circle รัดเดอร์ซ้าย ทวนเข็มนาฬิกา
 • Pirouetting Circle รัดเดอร์ซ้าย ตามเข็มนาฬิกา
 • Inverted Pirouetting Circle รัดเดอร์ซ้าย ตามเข็มนาฬิกา
 • Inverted Pirouetting Circle รัดเดอร์ซ้าย ทวนเข็มนาฬิกา
 • Pirouetting Circle รัดเดอร์ขวา ตามเข็มนาฬิกา
 • Pirouetting Circle รัดเดอร์ขวา ทวนเข็มนาฬิกา
 • Inverted Pirouetting Circle รัดเดอร์ขวา ทวนเข็มนาฬิกา
 • Inverted Pirouetting Circle รัดเดอร์ขวา ตามเข็มนาฬิกา
RC Helicopter tutorial : Pirouetting Circle