Tutorial > Level 2 > Inverted Hovering
RC Helicopter tutorial : Inverted Hovering

หงายท้อง! ท่าเทพที่นักบินเฮลิคอปเตอร์บังคับทุกคนใฝ่ฝัน เป็นพื้นฐานของการบินแบบ3Dที่สามารถต่อยอดไปได้อีกหลายท่า ที่ฮิตกันสุดๆเลยน่าจะเป็น 'ตัดหญ้า!' ถูกใจคนดู สะใจคนทำ และช้ำใจสำหรับคนซ่อม... ถ้าอยากบินแบบประหยัดอะไหล่ และได้ทักษะ ต้องฝึกท่านี้ให้แม่นๆทั้ง 4 ทิศ ดังที่จะกล่าวในเนื้อหาของบทนี้นั่นเอง

ระดับความยาก Level 2
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ผมเขียนบทฝึกเรื่องการฟลิบท่าไหนให้ปลอดภัยไว้แล้ว ควรผ่านบทนี้ก่อนครับ >> First Flip <<

Suggestionแนะนำการฝึก
  • ควรเริ่มด้วยการฟลิบไปข้างหน้า ฝึกใหม่ๆไม่ควรฟลิบเข้าหาตัว
  • มุมแรกที่ควรฝึกคือ Nose In (หันหัวเข้าหาตัว) เพราะเวลาฟลิบกลับจะเข้าท่า Tail In ซึ่งเป็นมุมที่เราสามารถควบคุมได้เป็นธรรมชาติที่สุด
  • ควรฝึกให้แม่นๆทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้ฝึกต่อยอดได้ง่ายขึ้น
  • เวลาฝึกควรเรียงลำดับมุมฝึกเป็นวงกลมเช่น Nose In> Side In ซ้าย > Tail In > Side In ขวา เป็นต้น จะทำให้เข้าใจอาการฮอได้ง่ายกว่าการฝึกแบบ Nose In > Side In ซ้าย > Side In ขวา > Tail In ซึ่งเป็นการมุมมองแบบข้ามฝั่ง การควบคุมสติ๊กจะกลับด้านทำให้งง และอาจจะทำให้ติดอาการกลัว Nose In ด้วย
  • ตีกรอบไว้ในใจ พยายามไม่ให้ฮอแถเกินกรอบ
  • พยายามฮอฟให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ ถ้าไม่ไหวให้ฟลิบกลับแล้วค่อยทำใหม่
  • เพื่อความปลอดภัย ควรฝึกในพื้นที่โล่ง อย่าบินใกล้ตัว อย่าให้ฮอข้ามหัว
  • หากเกิดความผิดพลาดให้ตัดโฮลเพื่อความปลอดภัยและจะช่วยให้ฮอเสียหายน้อยลง
  • ตรวจเช็คแมคคานิกให้ดี ใส่คานูปีให้แน่น เก็บสายไฟให้กระชับ ถ้ามีอะไรร่วงลงมาโดนเบลดมันจะสลายทั้งลำ
How toขั้นตอนการฝึก
Step 1 : ลอยนิ่ง
Step 2 : ลอยนิ่ง เคลื่อนที่ไปทางซ้าย เคลื่อนที่ไปทางขวา แล้วกลับมาที่เดิม
Step 3 : ลอยนิ่ง เคลื่อนที่ไปข้างหน้า แล้วกลับมาที่เดิม
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
  • ฮอฟทีละทิศ แต่ละทิศลอยได้นิ่งเต็มไฟลท์(4-5นาที) ไม่แถเกินกรอบที่กำหนด ไม่หลง
RC Helicopter tutorial : Inverted Hovering