Tutorial > Level 2 > 4 Point Tic Toc
RC Helicopter tutorial : 4 Point Tic Toc

อย่างที่รู้กันดีว่าท่า Tic Toc นั้น เป็นท่ามหานิยมอันดับต้นๆ โดยเฉพาะติ๊กต่อกข้าง ไฟลท์ไหนไฟลท์นั้น เรียกได้ว่าของมันต้องมี (ยิ่งเทพยิ่งรัวหนัก) สำหรับบทนี้จะแนะนำวิธีฝึกท่า Tic Toc ที่ดูเหนือขึ้นมาอีกขั้นนึง และยังเป็นพื้นฐานสู่่ท่ายาก ท่าบังคับคะแนนสูง นั่นคือ 4 Point Tic Toc หรือ Tic Toc 4 ทิศ นั่นเอง

ระดับความยาก Level 2
Basicพื้นฐานก่อนฝึก

ท่านี้เป็นอีกขั้นของ Tic Toc เพราะฉะนั้นต้องผ่านท่านี้ก่อน >> Tic Toc <<

Suggestionแนะนำการฝึก
  • ไม่จำเป็นต้องเปิดรอบสูง ให้อาศัยจังหวะและการรับพิทแทน
  • ฝึกทีละทิศ โดยให้คล่องทุกทิศ มิฉะนั้นอาจจะหลงในจังหวะที่เปลี่ยนทิศได้
  • พยายามให้ฮออยู่กับที่มากที่สุด ถ้ารู้สึกว่าฮอไม่เกาะลองเพิ่มมุมให้เอียงมากขึ้น
  • ถ้าได้ยินเสียงฮอโหลด แสดงว่าให้พิทมากเกินไป แก้ได้ด้วยการทำเป็นจังหวะ รับ แล้วค่อย ไป
How toขั้นตอนการฝึก
Step 1 : Tic Toc หางลง
Step 2 : Tic Toc หางซ้าย
Step 3 : Tic Toc หางขึ้น
Step 4 : Tic Toc หางขวา
Step 5 : Tic Toc ช้าๆ เป็นจังหวะ หยุดให้นิ่งแล้วค่อยหมุนรัดเดอร์
Step 6 : Tic Toc 4 ทิศแบบต่อเนื่อง เท่านี้ก็จะได้ 4 Point Tic Toc
Goalเป้าหมายก่อนไปท่าอื่น
  • 4 Point Tic Toc อยู่กับที่ 2 รอบ
Recommend Goalเป้าหมายแนะนำ
  • 4 Point Tic Toc ขาสกีเข้า
RC Helicopter tutorial : 4 Point Tic Toc